εισάγετε λήμμα αναζήτησης και πατήστε τo πλήκτρο enter

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το ΙΒ' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (12ο ΔΚΣ) πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από 21-25 Σεπτεμβρίου 2016, με την οργανωτική και επιστημονική φροντίδα της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Το Συνέδριο διαρθρώθηκε σε τρία παράλληλα τμήματα που οριοθετήθηκαν με βάση τη διάκριση Αρχαιότητα, Μεσαίωνας και Νεώτερη-σύγχρονη εποχή. Στο θεματικό άξονα μετακινήσεις –ανθρώπων, ιδεών, αγαθών– με επίκεντρο, αφετηρία ή κατάληξη το νησί της Κρήτης, παρουσιάστηκαν 319 πρωτότυπες επιστημονικές ανακοινώσεις από Έλληνες και ξένους ερευνητές διαφορετικών ειδικοτήτων. Γλώσσες του Συνεδρίου ήταν η ελληνική, η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική.

Η online έκδοση των Πεπραγμένων του ΙΒ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου πραγματοποιείται με επιμέλεια της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και με την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται σταδιακά μετά από κρίση, επιμέλεια και μορφοποίηση.

Από το 1961, οπότε θεσμοθετήθηκαν με πρωτοβουλία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ), τα Κρητολογικά Συνέδρια διεξάγονται ανά πενταετία στην πρωτεύουσα καθενός από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Από το βήμα των Κρητολογικών Συνεδρίων έχουν γίνει σημαντικές αρχαιολογικές, ιστορικές, φιλολογικές, λαογραφικές, γλωσσολογικές και άλλες ανακοινώσεις. Τα Κρητολογικά Συνέδρια και τα Πεπραγμένα τους αποτέλεσαν εξαρχής καταλύτη για την έρευνα, και συνιστούν μέχρι και σήμερα αποφασιστική συμβολή στις σπουδές της ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης.