εισάγετε λήμμα αναζήτησης και πατήστε τo πλήκτρο enter

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

Αρχαιολόγος, τ. Προϊσταμένη ΚΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρακτικά του συγγραφέα:
Τίτλος Τμήμα Ημ/νια Δημοσίευσης Επιλογές
Κινητικότητα ψηφοθετών στην ελληνορωμαϊκή Κρήτη α 15/04/2019