εισάγετε λήμμα αναζήτησης και πατήστε τo πλήκτρο enter
ΤΙΤΛΟΣ Τα νεκροταφεία στην Ανατολική Κρήτη κατά την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ψαλλίδα Μαρία
ΤΜΗΜΑ α
ΓΛΩΣΣΑ Ελληνικά / Greek
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 15.06.2018
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ θολωτός, θαλαμοειδής, λάκκος, βραχοσκεπή, ταφική αρχιτεκτονική, κτερίσματα, ταφικές πρακτικές, ενταφιασμός, καύση, ταφικά αγγεία, λάρνακες
Αντιγραφή url άρθρου
Download paper
Περίληψη


The present paper focuses on burial practices during the LM III period in Eastern Crete. New types of tomb are adopted from LM II onwards and various burial practices are applied, changes which are usually connected with the Mycenaean arrival. The most popular tombs are the chamber tombs of various size and shape, and tholos tombs which appeared in eastern Crete for the first time in LM III. The deceased was usually buried in a burial container (pithos, jar or sarcophagus), but in LM IIIC the practice of cremation was also adopted alongside interment. The tombs contained a variety of burial gifts or items used for funeral rites. Most of the burial data about architecture and funerary performance come from the district of Siteia. One of the few organized unlooted cemeteries of Eastern Crete is the cemetery of Myrsini-Aspropilia, Siteia. The excavation records of N. Platon, his personal drawings, notes and photographs give information about the types of the tombs, their distribution, the grave goods and the burial practices.