type a search term and press enter

EDITORIAL BOARD & STAFF


PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL CONGRESS OF CRETAN STUDIES (Heraklion, 21-25 September 2016)


ORGANISING COMMITTEE

President: Grigoris Sifakis, General Secretary: Alexis Kalokerinos, Senior Secretary: Lena Tzedaki-Apostolaki, Treasurer: Argiri Galenianou, Members: Manolis Drakakis, Tonia Kiousopoulou, Stella Mandalaki, Klairi Mitsotaki, Υeorgia Moschovi, Yorgos Nikolakakis,Vasiliki Sithiakaki, Sifis Fanourakis


Editorial Board:  Claire Mitsotaki, Lena Tzedaki-Apostolaki

Text Editing: Nikiforos Stamatakis, Rosemary Tzanaki

Design-Layout: Vaggelio Violaki, Dimitra Stefou

Website Development:Pencilcase