type a search term and press enter

SECTION B

Papers are listed in alphabetical order by author's surname

Author Title Section Publish Date Options
Αλετράς, Ζαχαρίας Η ένταξη τεσσάρων Λουτρών στη βυζαντινή τοπογραφία του Χάνδακα b 16/10/2019
Αναστασιάδης, Παναγιώτης Ειδολογικές μετακινήσεις: Μια ανεύρετη, μεσοπολεμική, πεζή διασκευή του Ερωτόκριτου b 13/05/2019
Ανδριανάκης, Μιχάλης Ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα στο Μπιζαριανώ(ν) Ηρακλείου b 16/09/2019
Γάσπαρης, Χαράλαμπος Ένα περιφερειακό οικονομικό κέντρο: μετανάστες και πρόσφυγες στη μεσαιωνική Κρήτη (13ος-14ος αι.) b 25/09/2018
Γεργατσούλη, Ειρήνη Κλίμαξ τοῦ Παραδείσου, ἢ λόγοι ἀσκητικοί ..., εἰς κοινὴν φράσιν μεταγλωττισθέντες παρὰ Μαξίμου τοῦ Μαργουνίου (Βενετία, Giuliani, 1590) b 12/07/2019
Γιαβής, Κώστας Ο Κρητικός Πόλεμος στη συλλογική φαντασία της Δύσης b 30/12/2017
Γρυντάκης, Γιάννης Μιχαήλ Δωρεές και γηροκομήσεις στη βενετοκρατούμενη Κρήτη b 05/06/2018
Ευαγγελάτος, Σπύρος Οι μετακινήσεις ενός ποιητή (;) στην Κρήτη του 17ου αιώνα b 11/04/2019
Ιωαννίδου, Θεοδώρα Ενδείξεις ενδοκρητικών μετακινήσεων υπό την πρόνοια των Βενετικών Αρχών: Η περίπτωση του οικισμού «τῶν Τραχινιακῶν» στην Κάντανο Σελίνου b 21/08/2019
Καλλίνης, Γιώργος Ο άλλος-εαυτός στον Ερωτόκριτο b 30/12/2017
Κατσιγιάννης, Αλέξανδρος Με αφορμή μερικούς αγγλικούς στίχους της Ερωφίλης του 1870: ο E. M. Geldart και η μελέτη του The Modern Greek Language and its Relation to Ancient Greek b 06/03/2019
Κορρέ, Κατερίνα Β. Ο βίος και η πολιτεία της προσφυγικής οικογένειας Μούρμουρη (Mormori) στα Χανιά του 16ου αιώνα. Προσωπογραφία, οικογενειακές στρατηγικές, κοινωνικές συμπεριφορές b 08/08/2019
Λυδάκη, Ειρήνη Η «Φιλονεικία του Χάνδακος και του Ρεθέμνου» του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή: τα πρόσωπα και οι μετακινήσεις b 17/12/2018
Μανωλιούδης, Στέλιος Έρευνα για την προέλευση των δομικών και διακοσμητικών υλικών του ενετικού επιθαλάσσιου φρουρίου (Κούλε) b 17/06/2019
Markaki, Tatiana Υλικά αγαθά σε αέναο ταξίδι: η περίπτωση της vestura στοv βενετοκρατούμενο Χάνδακα b 30/12/2017
Μονδέλου, Μαρία Δ. Γάμος και γεωγραφική κινητικότητα στη Σητεία του 16ου αιώνα b 11/10/2019
Πανοπούλου, Aγγελική Κινητικότητα Kρητικών τεχνιτών και διάδοση τεχνογνωσίας στη διάρκεια της βενετικής περιόδου b 16/10/2019
Παπαγιαννάκος, Νίκος Η μετανάστευση ως παράγοντας αλλαγής του αστικού τοπίου κατά το τέλος της Βενετοκρατίας στο Ρέθυμνο b 20/03/2019
Παπαδάκη, Ασπασία Μετακινήσεις ανώτερων αξιωματούχων για άσκηση κυβερνητικού έργου στη βενετική Κρήτη b 26/11/2018
Πάσσου, Μαρία Χριστιάνα Η λογοτεχνική διαμάχη γύρω από το ιταλικό Pastor Fido (1590) και οι ελληνικές του μεταφράσεις Πιστικός Βοσκός (περί τα 1600) και Ποιμήν Πιστός (1658) b 05/03/2019
Πατεδάκης, Μανόλης Σ. Άγιος Ιωάννης ο Ξένος, «hic fuit1 …»: Από τον Αντιφωνητή στην Κωνσταντινούπολη, στην Αντιφωνήτρια στην Κρήτη b 01/08/2019
Πατραμάνη, Μαρία Μετακινήσεις ορθόδοξων και καθολικών ιερωμένων της Κρήτης στα Ιόνια νησιά, τη Βενετία και την Ίστρια κατά την περίοδο του Κρητικού Πολέμου (πρόδρομη ανακοίνωση) b 07/05/2019
Πούλου, Ναταλία | Τάντσης, Αναστάσιος Παρατηρήσεις στα Μεσοβυζαντινά Λουτρά της Ανατολικής Κρήτης b 20/05/2019
Ρανουτσάκη, Χρύσα Η κρητική Μονή Βαλσαμόνερου. Πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης στον ύστερο Μεσαίωνα (Προκαταρκτική έκθεση) b 30/05/2019
Σμυρνάκης, Ζαχαρίας Ε. Τα τοπωνύμια «Φαφλάγγος» και «Παστελάς» είναι ταυτώνυμα των βυζαντινών στρατηγών Σεργίου Νικητιάτου Παφλαγόνος και Παστιλά; b 27/08/2019
Sotiropoulou, Irene Black money, white money and the circulation of parallel currencies in Venetian Crete b 02/07/2018
Σταυρακοπούλου, Σωτηρία Το μοτίβο της περιδιάβασης σε έργα της Κρητικής Λογοτεχνίας: ιδεολογικές και αισθητικές παράμετροι b 29/12/2017
Στεριώτου, Ιωάννα Οι μετακινήσεις των στρατιωτικών μηχανικών στην υπηρεσία της Βενετίας από το «Βασίλειο της Κρήτης» σε άλλα φρούρια του ελληνικού χώρου (16ος-17ος αι.) b 23/05/2018
Συθιακάκη, Βασιλική | Μαρή, Μαρία Συνέχειες, ασυνέχειες και μεταβολές στην κατοίκηση των πόλεων της κεντρικής Κρήτης κατά την περίοδο μετάβασης από την ύστερη αρχαιότητα στους μέσους βυζαντινούς χρόνους. Τα τεκμήρια της νεότερης αρχαιολογικής έρευνας b 29/05/2019
Τζαβέλλα, Έλλη Πρινιάτικος Πύργος, ένα λιμάνι της ανατολικής Κρήτης. Οι μαρτυρίες των αμφορέων της μεταβατικής περιόδου (7ος-9ος αι.): Μία πρώτη προσέγγιση b 23/08/2019
Tsakiri, Romina N. Forced population shifts in Crete under Venetian rule (13th-17th cent.): a practice of imposing authority b 12/01/2019
Τσιμπούκης, Γεώργιος Δ. Η εικόνα της Αποκάλυψης του Ιωάννη από τη μονή Πρέβελη Ρεθύμνου και τα εικονογραφικά της πρότυπα b 11/06/2018
Van Gemert, Arnold | Μαυρομάτης, Γιάννης Η «Βουλή των πολιτικών» του Στέφανου Σαχλίκη και η (χειρόγραφη) παράδοσή του. Ταξίδια στον χώρο και τον χρόνο b 10/10/2019
Φραϊδάκη, Αθηνά Σωστική ανασκαφική έρευνα κτηρίου της πρώτης βυζαντινής περιόδου στο Πάνορμο Ρεθύμνου: Παρουσίαση της κεραμικής b 31/12/2019
Χατζάκη, Κατερίνα Ε. Ο ρόλος της Εκκλησίας και η θρησκευτική κινητικότητα κατά την ύστερη Βενετική περίοδο: ο ορθόδοξος και ο λατινικός κλήρος σε συνάρμοση στις αγροτικές περιοχές της Ανατολικής Κρήτης b 18/06/2018
Χατζηδάκης, Μιχάλης Η πρόσληψη ενός μοτίβου της βυζαντινής εικονογραφικής παράδοσης από την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Αρχάνες σε ένα σχέδιο του κώδικα Barberini στη βιβλιοθήκη του Βατικανού b 04/03/2019